Boetes en maatregelen

Boetes en maatregelen

| 21 mei 2015

Tegen ondernemers die de regels overtreden wordt opgetreden. Structurele overtreders worden hierbij strenger gestraft. Ondernemers die binnen 5 jaar 3 keer een vergelijkbare overtreding begaan krijgen een boete die kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Overtreding van de wettelijke regels kan ook leiden tot een korting op subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (toeslagrechten). Daarnaast kan de overheid uiteindelijk besluiten om middelen die nu nog zijn toegelaten, te verbieden. Dit betekent een afname van het middelenpakket voor agrarische ondernemers.

In 2014 hebben inspecteurs van de NVWA in totaal 300 controles uitgevoerd op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij werd bij ongeveer 1 op de 4 controles één of meerdere overtredingen vastgesteld. Het ging hierbij vooral om het niet opvolgen van regels voor het gebruik van middelen in de nabijheid van oppervlaktewater en het niet naleven van de voorschriften, zoals genoemd op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen.

bron: nvwa.nl
No Comments

Post a Comment