ctgb Nieuws

CTGB copy

ctgb Nieuws

Belangrijke mededeling voor bedrijven die werkzame stoffen of biociden gebruiken.

Vanaf 1 september 2015 mag een biocide alleen op de EU markt en dus ook op de Nederlandse markt  worden verhandeld  als de producent of leverancier het toepasselijke producttype voorkomt op de artikel 95 lijst van de Biocidenverordening.
Heeft u gecontroleerd of uw producent of leverancier de stof levert die op deze lijst vermeld staat?

ECHA stelt de artikel 95 lijst op en houdt deze bij. U kunt de lijst  downloaden  en raadplegen.

Op de lijst staan alleen leveranciers (of diens vertegenwoordiger binnen de EU) die aantoonbaar beschikken over of toegang hebben tot een compleet EU-stofdossier of een daaraan gelijkwaardig dossier. Overbodig is te vermelden dat AlgaVelan niet op deze lijst staat simpelweg omdat het géén biocide is en voor de lijst géén relevante stoffen bevat.

No Comments

Post a Comment