Extra

Vanaf 2009 geeft de EU-richtlijn voorschriften ten aanzien van het inzetten van bestrijdingsmiddelen. Voor de openbare ruimte gelden strenge richtlijnen waaraan inmiddels  invulling moet worden geven.

  • Geen bestrijdingsmiddelen in gebieden waar het brede publiek zich begeeft, tenzij er geen andere methoden voorhanden zijn;
  • Geen bestrijdingsmiddelen op kinderspeelplaatsen, op en in de nabijheid van scholen;
  • Geen bestrijdingsmiddelen in sportgebieden.

Uit een kort eigen onderzoek is gebleken dat veel begraafplaatsen en sportcomplexen nog steeds chemische middelen gebruiken om het ongenoegen te bestrijden. In een aantal gevallen zijn zij inmiddels in overtreding. Het onder hogedruk afspuiten is arbeidsintensief, geeft rotzooi en rumoer.


Zo herkent u schadelijke middelen

Er zijn middelen die  ‘Bio’…..   in hun naam gebruiken. Soms in groene verpakkingen met een natuurvriendelijke uitstraling.  Dit wil echter niet zeggen dat dit daadwerkelijk natuurvriendelijke middelen zijn. Fabrikanten van deze middelen doen soms hun uiterste best om de middelen zo min mogelijk schadelijk te maken. Maar minder schadelijk betekent niet dat het geen schade maakt. ‘Biologisch’ is iets ook niet zo maar. Het is een beschermde term. Producenten mogen dit alleen op het etiket zetten als het product aan bepaalde eisen voldoet.  

Wanneer er de volgende symbolen op de verpakking ziet staan, kunt u er van uitgaan dat het een chemisch middel is.

Daarnaast zijn er andere kenmerken aanwezig op de verpakking waardoor u kunt weet dat het middel giftig is. De meeste bestrijdingsmiddelen bevatten namelijk chloorverbindingen.

  • alkyldimethylbenzylammoniumchloride
  • alkyldimethylethylbenzylammoniumchloride
  • didecyldimethylammoniumchloride

Ook zijn wij in ons onderzoek ammoniumverbindingen tegen gekomen als: benzyl en alkyldimethyl. De werking is niet eens altijd voldoende. Zeker is dat o.a. algen en mossen snel weer terug keren.

Waarom geen chemie meer gebruiken?

Chemische middelen worden gebruikt om allerlei ‘ongenoegen’ te bestrijden. We onderscheiden gewasbeschermingsmiddelen (voor in de landbouw) en biociden als ‘overige’. Ondanks het feit dat er moderne chemische middelen zijn die redelijk snel afbreekbaar zijn, hebben ze altijd nog nadelige invloed op de natuur.
Biociden bevatten werkzame stoffen tegen schadelijke organismen. Het gebruik brengt risico’s met zich mee voor volksgezondheid en milieu. De risico’s worden beoordeeld voor de gebruiker en voor diegenen die daarna met het biocide in aanraking kunnen komen.

Een ander groot gevaar voor het milieu is als residuen (overgebleven resten) van bestrijdingsmiddelen achterblijven. Deze stoffen hopen zich op en sommige organismen worden resistent tegen biociden.

In de ‘Golfelarij’  bestrijdt men (o.a.) mos met ijzersulfaat. Er is al een mos soort wat hier resistent voor is. Eerder berichtten wij u daar over op onze site, nieuws

Hard werken aan oplossingen

AlgaVelan Nederland is een innovatieve organisatie die veel investeert in het vinden van verantwoorde oplossingen die voldoen aan alle wet- & regelgeving. Wij zullen u informeren over onze alternatieven maar strijden ook tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven die de regels aan hun laars lappen en gebruikers slecht en onvolledig informeren. Soms zelfs onwaarheden verkondigen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.