Kunstgras reinigen met Enzymen geen goede oplossing

Kunstgras reinigen met Enzymen geen goede oplossing

De algen die zich in de kunstgrasvelden is niet het enige probleem.
Eerder melden wij u dat wij uitgebreid getest hebben op de kunstgras banen met 100% natuurlijke middelen. Dit deden wij op de Water- en Semi watervelden van HCM, Arnhem. (Hockey Club Malburgen) in samenwerking met Bob van Westhoven gemeente Arnhem.

Enzymen geven niet voldoende resultaat. Het effect is waarneembaar maar bij een acceptabele hoeveelheid enzymen laten ook zij residuen achter. Deze residuen hopen zich op ten duur weer op. Met een hogere dosering enzymen zal er een beter resultaat zijn maar daarmee lopen de  onderhoudskosten hoog op. Wij vinden dit onacceptabel.

Op de kunstgras tennisbaan van TV Beekhuizen te Velp, in samenwerking met groundsman Klaas Venhoek hebben wij getest met twee, 100% natuurlijke middelen. De enzymen en Mo5. Na 16 weken behandelen was ook hier duidelijk dat de enzymen het wel ‘doen’ maar er was een groot verschil waar te nemen ten opzichten van MO5. Daar waar er met enzymen was gewerkt lagen er toch nog plassen. Op het stuk behandeld met MO5 waren de plassen verdwenen. MO5 is bewezen beter en kost bovendien minder dan enzymen.

(Op onze site leest u meer over MO5).

Wij hebben in diverse branches ruime ervaring met het inzetten van enzymen. Hier door zijn de beperkingen ook inbeeld. AlgaVelan Nederland levert enzymen- cocktail onder de naam EnzyLan.

No Comments

Post a Comment