Nieuw middel in ontwikkeling (Smashcourt)

Nieuw middel in ontwikkeling (Smashcourt)

AlgaVelan Nederland ontwikkelt een nieuw natuurlijk middel dat onder meer algen verwijdert in kunstgras tennisbanen.
De verwachting is dat het een behoorlijke dieptewerking zal hebben waardoor het drainagesysteem in het dichte smashcourt bereikt kan worden. MO5, de naam van het product, is een product dat zijn werking ontleend aan de aanwezigheid van een selectie van diverse micro-organismen. Het zorgt ervoor dat de algen worden afgebroken en door het drainagesysteem de grond in verdwijnen.

MO5 is toepasbaar op harde oppervlakken maar ook in water. Door de unieke samenstelling zorgt het voor versnelde afbraak van organische stoffen in vochtige omstandigheden.

Algengroei is eigenlijk een gevolg van langdurig vocht in de tennisbaan waarin de alg ongestoord kan groeien. Het vocht is dus één van de oorzaken wat feitelijk bestreden moet worden.
De wijze van vocht bestrijden op de tennisbaan hangt sterk af van baansoort, ligging van het tennispark en de boomsoorten rondom het park. Gravel zal in een schaduwrijk park sneller dicht kunnen groeien met algen dan kunstgras op dezelfde plek. Kunstgras kan daardoor minder onderhoud vergen in de eerste jaren.  (vrijwillige) Onderhoudsuren ter voorkoming van algengroei zijn dus zeker wel nodig,  zeker wanneer gekozen wordt voor duurzaam onderhoud waarbij bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk wordt gemeden.
artikel: kennisvansport.nl

No Comments

Post a Comment