Nieuw rapport ‘Gewasbeschermingsmiddelen & biociden op kunstgrasvelden’

alinea_2

Nieuw rapport ‘Gewasbeschermingsmiddelen & biociden op kunstgrasvelden’

Vorige maand hebben de BSNC en Stowa een nieuw rapport gepubliceerd: ‘Gewasbeschermingsmiddelen & biociden op kunstgrasvelden’.

Het rapport bevat een verkennende studie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden. Op deze velden, en vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden, kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. Honderden sportclubs hebben de laatste jaren met deze problemen te maken gehad.

Aanbevelingen
BSNC en Stowa hebben een literatuurstudie uitgevoerd en combineerden die met interviews met mensen uit de praktijk. Daaruit volgen een vijftal aanbevelingen: duidelijkheid aanbrengen in wetgeving rond (algen)middelen, bewustwording en kennisdeling van kunstgrasonderhoud stimuleren, effectiviteit van maatregelen onderzoeken, toepassing van reinigingsmiddelen inzichtelijk maken en resultaten delen/krachten bundelen.

Op 21 juni organiseren KNB, de Unie van Waterschappen en de BSNC een bijeenkomst over het rapport. Hierbij staat de vraag ‘Algenbestrijding in kunstgrasvelden, welke rol hebben biociden?’ centraal. De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Bron: BSNC

door Nino Stuivenberg


 

REACTIES
AlgaVelan Nederland | 7 mei 2018 | 15:41

Gemiste kans. Hoewel het rapport net is uitgebracht is het inmiddels achterhaald door nieuwe ontwikkelingen in de techniek. Er is gesproken met mensen uit de praktijk. Helaas niet met mensen met kennis van biologie en de praktische toepassing daarvan. Het gaat immers over natuurlijke overlast van meestal algen en mos. De periode waarin het rapport is ontwikkeld is ook de periode waarin wij de laatste innovatie hebben ontwikkeld. Een samenloop van omstandigheden dus. De toepassing van biociden, zout, waterstofperoxide en enzymen zijn daarmee echter volledig achterhaald. Deze hebben geen en/of te weinig resultaat en zijn ook vaak een overtreding van de milieuwetgeving. Meer daarover in de Fieldmanager 1 van 2018. Artikel: “Beheerders plegen nog te vaak milieudelicten door onwetendheid” Met micro-organismen, levende materie dus, realiseren wij een 100% resultaat. Geen enkel nadelig effect voor het milieu! Inmiddels kunnen we vanuit de praktijk door diverse voorbeelden spreken over een bewezen concept. En dat tegen de allerlaagste kosten doordat deze werkwijze meestal een veelvoud aan kosten bespaard. Dit komen we graag uitleggen. Ewoud van de Wetering.

No Comments

Post a Comment