engerlingen_500x377

Engerlingen Bestrijding

Bron de Boomkwekerij & foremagazine.nl Engerlingen zijn keverlarven die zich onder de grond bevinden, zij vreten aan de graswortels. Hierdoor ontstaat directe groeischade maar neemt ook de opnamecapaciteit voor water en voeding sterk af. De grootste ravage wordt echter veroorzaakt doordat vogels en sommige andere insecteneters zoals dassen...

VROM jachthavens.500x377

VROM-Inspectie voor Jachthavens

Als watersportondernemer heeft u te maken met middelen als antifouling, anti-aangroeimiddelen en middelen om schoonwatertanks te reinigen. Deze middelen bevatten biociden. Biociden zijn chemische en/of biologische middelen die schadelijke organismen bestrijden of hun effecten minimaliseren. Het zijn bijna allemaal chemische stoffen die voor de mens...

Boetes en maatregelen

| 21 mei 2015 Tegen ondernemers die de regels overtreden wordt opgetreden. Structurele overtreders worden hierbij strenger gestraft. Ondernemers die binnen 5 jaar 3 keer een vergelijkbare overtreding begaan krijgen een boete die kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Overtreding van de...

Mos_Kuifhaarmuts

Nieuw Mossoort

Afgelopen februari (2015) is er in Hilversum is een mossoort ontdekt die nog nooit eerder in West-Europa is gevonden. Het is de kuifhaarmuts. Mossendeskundige Henk Siebel trof de soort aan op een boom in zijn woonplaats Hilversum. De kuifhaarmuts komt vooral voor in mediterrane berggebieden, waar het...