Onderzoek naar chemievrije bestrijding mossen en algen boekt resultaat

28292_groo2t

Onderzoek naar chemievrije bestrijding mossen en algen boekt resultaat

De klok tikt door voor maatregelen om van de Green Deal Sportvelden 2020 een succes te maken. Momenteel vindt er in dat kader een initiatief ‘Onderzoek Gladheid Kunstgras’ plaats, dat is opgezet vanuit de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC). Bestrijding met micro-organismen lijkt goede resultaten te boeken.

Auteur: Guus van Rijswijck

Het ‘Onderzoek Gladheid Kunstgras’ moet de branche en de sectorleden van de BSNC meer duidelijkheid verschaffen over de vraag hoe mossen en algen op kunstgrasvelden het meest doeltreffend én chemievrij bestreden kunnen worden. De begeleidingscommissie van het onderzoek bestaat uit zes leden; de coördinatie en leiding van dit project zijn in handen van Koen Beelen van Co-Capacity uit Bunnik. De overige leden zijn de Wageningen University & Research (WUR), de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Amsterdam, het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en Algavelan Nederland. Directeur Ewoud van de Wetering van Algavelan: ‘Er zijn nog veel te veel misverstanden op het gebied van algen- en mossenbestrijding. Wat mag wel en wat mag niet? Wat werkt en wat niet? Geeft dit hogere kosten of juist niet? Effectieve bestrijding van algen en mossen begint bij de voedingsbodem ervan.’

‘Effectieve bestrijding van algen en mossen begint bij de voedingsbodem ervan’

 

Volkomen onacceptabel

Van de Wetering hekelt het feit dat biociden, enzymreinigers (‘deze bevatten gewoon zeep’), zout en waterstofperoxide nog niet zijn verdwenen van de Nederlandse kunstgrasvelden. ‘Het is allemaal chemie.’ Dat soort chemische middelen wordt momenteel zelfs nog in grote hoeveelheden toegepast op de Nederlandse sportvelden, met name om mos en algen te bestrijden. ‘Al deze middelen hebben door de grootschalige toepassing directe invloed op het grond- en oppervlaktewater en alles wat daarin leeft.’ Hij wijst erop dat chemie op sportvelden ook nadelige gevolgen heeft voor de insecten in de omgeving. ‘Wat we overhouden is dode natuur en dat is volstrekt onaanvaardbaar. Vertel mensen uit de wereld van de waterzuivering maar eens wat er nu in grote hoeveelheden op Nederlandse sportvelden wordt gespoten. De reacties die je dan krijgt zijn niet mis te verstaan: volkomen onacceptabel.’

No cure, no pay

De Green Deal Sportvelden heeft als doel om in 2020 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden en golfbanen. Momenteel vinden er verschillende initiatieven plaats om met wetenschappelijke onderbouwing verantwoord beheer en verduurzaming van sportvelden te stimuleren. De BSNC stuurt daarbij aan op kostenefficiency en samenwerking binnen de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Onderdeel daarvan is onder andere het platform ‘Green Deal Sportvelden’, van waaruit al lange tijd serieus wordt gewerkt aan duurzame oplossingen. Het ‘Onderzoek Gladheid Kunstgras’ verloopt tot dusverre succesvol, aldus Van de Wetering: ‘De velden waarmee we zijn gestart worden schoon en blijven zo. Einde overlast. Aan de hand van het motto ‘no cure no pay’ bieden we sportclubs 100 procent garantie dat we met deze methode zelfs semi-watervelden helemaal in orde krijgen. Zo niet, dan zijn de kosten voor ons. Maar dat is nog nooit gebeurd.’

No Comments

Post a Comment