Begraafplaatsen

“Veel meer toepassingen zijn mogelijk”

Groene aanslag, algen en mossen maar ook zwart- of atmosferisch vuil vormen vaak een probleem. Maar algen zijn ons ook lief en mossen zijn vaak een prachtig aanzicht in het bos.
Het is bijvoorbeeld gevaarlijk op steigers in een jachthaven of we vinden het een rot gezicht op muren en daken. Op picknickbanken gaan we niet zitten wanneer ze groen zijn. Of op graven waarbij de tekst soms niet eens meer leesbaar is.

Er zijn veel chemische middelen die hun werk doen maar schadelijk zijn voor de omgeving. Onze middelen zijn niet chemisch. Vaak zelfs niet biologisch.

boven: Oud eik & Duinen, Den Haag. korte film
onder: urnenmuur Moscowa, Arnhem

Urnemuur

AlgaVelan en EnzyLan werken op zich zelf. Er wordt niet afgespoten

Begraafplaatsen

AlgaVelan maakt van jaren oude grafstenen geen nieuwe. AlgaVelan is een algen- en mossenbestrijder en geen ‘schoonbijtend’ middel.

Monuta is Nederlands eerste uitvaartverzorger en verzekeraar die met natuurlijke middelen de graven en monumenten onderhoudt. De begraafplaats Moscowa in Arnhem was de absolute eerste individuele begraafplaats van Nederland die AlgaVelan toepaste.

De vaak prachtige parken met mooie oude bomen, aangeharkte paden, dikke eiken, huizenhoge dennen en fris groene bosschages verdienen al jaren de nodige zorg. Deze zorg breidt zich uit door zo min mogelijk gif (biociden) te gebruiken.

Conclusie na gebruik

AlgaVelan heeft laten zien dat het werkt. Als 100% plantaardig middel is het in staat groene aanslag, algen, mossen maar ook korstmossen* te bestrijden.
Er is zichtbaar resultaat maar op een aantal objecten is dit onvoldoende. Dit heeft te maken met de mengverhouding en hechttijd dan wel de soms zeer schaduwrijke plek.
De mengverhouding 1: 7 á 8 (1 deel AlgaVelan, 7 delen water) is voor verticale en gladde objecten duidelijk te ruim genomen. Het advies is dan ook om voor deze delen een mengverhouding toe te passen van 1:6.

Voor het ‘hardnekkig vuil’, objecten met atmosferisch vuil, kan EnzyLan worden gebruikt. Dit is een vloeibare (snel afbreekbare) enzymreiniger. (Enzymen zijn eiwitten). EnzyLan is veilig in gebruik en niet schadelijk voor mens en dier. EnzyLan is géén biocide.

*Korstmossen zijn symbiosevormen tussen een schimmel en een fotosynthetisch organisme dat een bacterie of in dit geval een alg is. Wanneer de alg is verdwenen zal de korstmos zich niet meer kunnen voeden en op den duur verdwijnen.

Artikel in De Begraafplaats

In nummer 1, 2016 van het magazine De Begraafplaats staat een mooi omschreven artikel over AlgaVelan en EnzyLan. Op de cover van het blad is ook te zien hoe groen en natuurlijk mooi mossen kunnen zijn. De identiteit en leesbaarheid van het graf moet op zijn minst toch zichtbaar zijn. U gebruikt daarom AlgaVelan daar waar u het nodig vindt.

© Ada Wille – De Begraafplaats nr. februari 2016 schreef: Sinds november 2015 is chemische onkruidbestrijding op (half)verharding verboden. Dit betreft alle typen verhardingen: tegels, klinkers maar ook gravel en grind. Chemievrij onkruidbeheer moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit verbetert en burgers niet langer worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Per 2017 volgt een verbod voor overig groen.

Voor mossen tussen het gras gebruikt u AlgaVelan Golf. Eveneens 100% natuurlijk!