VROM-Inspectie voor Jachthavens

VROM jachthavens.500x377

VROM-Inspectie voor Jachthavens

Als watersportondernemer heeft u te maken met middelen als antifouling, anti-aangroeimiddelen en middelen om schoonwatertanks te reinigen. Deze middelen bevatten biociden. Biociden zijn chemische en/of biologische middelen die schadelijke organismen bestrijden of hun effecten minimaliseren. Het zijn bijna allemaal chemische stoffen die voor de mens en het milieu gevaarlijk zijn. Download u via de link het informatie blad.

Weet u niet zeker of een middel een biocide is, vraag dan via de leverancier informatie op. Het is verboden middelen te gebruiken die in het buitenland wel zijn toegelaten maar in Nederland niet. U mag ook geen middelen gebruiken die u in het buitenland heeft gekocht, maar die in Nederland niet zijn toegelaten. Niet-toegelaten middelen moet u als chemisch afval of via uw leverancier laten afvoeren.

AlgaVelan is géén chemische en/of biologisch. Heeft wel een productveiligheidsblad.

 

No Comments

Post a Comment